Listas de agarda

ADVERTENCIA: A información contida nestas páxinas pretende ser actual e veraz, pero non debe esquecer que só ten validez a efectos divulgativos. Os seus posibles efectos xurídicos derívanse unicamente da súa publicación, no seu caso, nos boletíns oficiais correspondentes (DOG, BOE) e no taboleiro de anuncios do Rexistro Xeral (Edificio Xerencia-Servizos Centrais), ou ben das correspondentes notificacións oficiais persoais.

 

LA1601 - Concurso para a elaboración de Listas de agarda. Curso 2016/17

Fase do proceso
Observacións

ATENCIÓN: verifique no CD-ROM que os ficheiros están gravados. Está baixo a súa responsabilidade.

 
 

LA1401 - Relación de listas de agarda que manteñen a vixencia no curso 2015/2016

Fase do proceso
 
 

LA1401- 1º concurso para a elaboración de Listas de agarda. Curso 2014/2015

Fase do proceso
 

LA1301 - 1º Concurso para elaboración de Listas de agarda. Curso 2013-2014

Fase do proceso
 • 10/06/2013 Convocatoria (galego)
 • 10/06/2013 Convocatoria (castelán)
 • Anexo I - Baremo
 • Anexo II - Relación de referencias
 • Anexo III - Bloque I - Modelo de Solicitude (prazo do 12 ao 21 de xuño)
 • Anexo IV - Bloque II - Modelo obrigatorio de curriculum (galego)
 • Anexo IV - Bloque II - Modelo obrigatorio de curriculum (castelán)
 • 11/06/2013 Anuncio DOG
 • 20/06/2013 Actas e criterios de valoración áreas C
 • 20/06/2013 Actas e criterios de valoración áreas H
 • 20/06/2013 Actas e criterios de valoración áreas T
 • 20/06/2013 Actas e criterios de valoración áreas X
 • 03/07/2013 Resolución lista provisional de admitidos e excluídos (prazo do 4 ao 9 de xullo)
 • Cadro xeral de causas de exclusión e subsanación
 • Anexo I - Lista alfabética provisional
 • Anexo I - Lista por referencia provisional
 • 16/07/2013 Resolución lista definitiva
 • Anexo I - Lista definitiva alfabética
 • Anexo II - Lista definitiva por referencia
 • Anexo III - Documentación non incorporada
 • Anexo IV - Acordo CRITERIOS valoración CEA LA1301-X05-245-CI-01
 • 05/08/2013 Resolución pola que se fan públicas as lista de persoas candidatas declaradas aptas
 • 05/08/2013 Listas de candidatos/as aptos/as das áreas dos dptos. do ámbito científico "C"
 • 05/08/2013 Listas de candidatos/as aptos/as das áreas dos dptos. do ámbito das humanidades "H"
 • 05/08/2013 Listas de candidatos/as aptos/as das áreas dos dptos. do ámbito tecnolóxico "T"
 • 05/08/2013 Listas de candidatos/as aptos/as das áreas dos dptos. do ámbito xurídico "X"
 • 12/09/2013 Anuncio de prazas reclamadas e devolución de documentación
 • 12/09/2013 O 9 de xaneiro de 2014 remata o praza para recuperar a documentación presentada en prazas non-reclamadas e procederase á destrución da documentación que non fose retirada.
 • 28/10/2013 Nova proposta de candidatos/as aptos/as da referencia LA1301-T06-295-CI-01
 • 28/10/2013 Nova proposta de candidatos/as aptos/as da referencia LA1301-T06-710-CI-01
 • 28/10/2013 Nova proposta de candidatos/as aptos/as da referencia LA1301-X05-245-CI-01
 • 20/12/2013 Nova proposta de candidatos/as aptos/as da referencia LA1301-T06-295-CI-01
 • 20/12/2013 Nova proposta de candidatos/as aptos/as da referencia LA1301-X05-245-CI-01
Observacións
 

LA1201. 1º Concurso para elaboración de Listas de agarda. Curso 2012-2013.

Fase do proceso
 • 01/06/2012 Convocatoria (galego)
 • 01/06/2012 Convocatoria (castelán)
 • Anexo I - Baremo
 • Anexo II - Relación de prazas
 • Anexo III - Bloque I - Modelo de solicitude (prazo de presentación do 5 ao 14 xuño)
 • Anexo IV - Bloque II - Modelo "obrigatorio" de curriculum vitae
 • 04/06/2012 Anuncio DOG
 • 22/06/2012 Resolución provisional de admitidos e excluídos - subsanación/reclamación ata o 28 xuño 2012
 • Cadro xeral de causas de exclusión e subsanación
 • Anexo I - Lista provisional alfabética
 • Anexo I - Lista provisional por referencia
 • Anexo II - Actas e criterios de valoración área C01
 • Anexo II - Actas e criterios de valoración áreas H03 a H12
 • Anexo II - Actas e criterios de valoración áreas T03 a T06
 • Anexo II - Actas e criterios de valoración áreas X01 a X13
 • 11/07/2012 Resolución lista definitiva
 • Anexo I - Lista definitiva alfabética
 • Anexo II - Lista definitiva por referencia
 • Anexo III - Documentación non incorporada
 • 31/07/2012 Proposta de persoas candidatas aptas (vexa aquí as referencias). Reclamacións ata 6 de agosto
 • Anexo 1/3 propostas por áreas
 • Anexo 2/3 propostas por áreas
 • Anexo 3/3 propostas por áreas
 • 07/08/2012 Proposta de persoas candidatas aptas (vexa aquí as referencias). Reclamacións do 8 ata 13 de agosto
 • Anexo 1/3 propostas por áreas
 • Anexo 2/3 propostas por áreas
 • Anexo 3/3 propostas por áreas
 • AVISO: listas LA1201-X10-735-CI-01 e LA1201-X13-140-CI-01 publicaranse no mes de setembro
 • 17/08/2012 Corrección erros LA1201-T06-505-CI-01
 • 28/08/2012 Corrección lista definitiva LA1201-X10-735-CI-01
 • 12/09/2012 Proposta de candidatos/as aptos/as da referencia LA1201-X05-195-CI-02 (Substitúe a anterior. Reclamacións: do 13 ao 18 de setembro)
 • 12/09/2012 Proposta de candidatos/as aptos/as da referencia LA1201-X10-735-CI-01 (Reclamacións: do 13 ao 18 de setembro)
 • 26/09/2012 ANUNCIO: Listado de prazas reclamadas e devolución de documentación
 • 08/11/2012 Proposta de candidatos/as aptos/as da referencia LA1201-X13-140-CI-01 (Reclamacións: do 9 ao 14 de novembro)
 • 14/12/2012 Nova proposta de candidatos/as aptos/as da referencia LA1201-H12-814-CI-01
 • 14/12/2012 Nova proposta de candidatos/as aptos/as da referencia LA1201-H12-814-CI-05
 • 03/01/2013 Corrección proposta referencia LA1201-H12-814-CI-05
Observacións

AVISO: presentarase por CADA REFERENCIA solicitude (BLOQUE I) e méritos (BLOQUE II)

 

Normativa do profesorado de substitucion (acordo do Consello de Goberno do 10/05/2011)

 

LA1102

Fase do proceso
 • 28/11/2011 Convocatoria
 • Anexo I - Baremo
 • Anexo II - Relación de prazas
 • Anexo III - Bloque I - Modelo de solicitude (o prazo prazo de presentación de solicitudes comeza o 2/12/11 e remata o 12/12/11)
 • Anexo IV - Bloque II - Modelo de curriculum
 • 01/12/2011 Anuncio DOG
 • 20/12/2011 Resolución provisional de admitidos e excluídos (subsanación ata o 26 decembro 2011)
 • Cadro coas causas de exclusión e subsanación
 • 10/01/2012 Resolución lista definitiva de admitidos e excluídos
 • 18/01/2012 Relación de candidatos aptos de 17 de xaneiro de 2012
 • 02/03/2012 ANUNCIO de prazas reclamadas e DEVOLUCIÓN documentación
 • Modelo de devolución documentación (prazo ata o 2 de xuño de 2012)
Observacións

O prazo de presentación de solicitude é de dez días naturais contados dende o día seguinte ao da publicación do anuncio da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

 

LA1101

Fase do proceso
 • 27/06/2011 Convocatoria
 • Anexo I - Baremo
 • Anexo II - Relación de prazas
 • Anexo III -BLOQUE I- Modelo de Solicitude (o prazo de presentación remata o 11 de xullo de 2011)
 • Anexo IV - BLOQUE II - Modelo de curriculum
 • 01/07/2011 Anuncio DOG
 • 22/07/2011 Anuncio de publicación de listas provisionais - Cadro de causas de exclusión
 • 27/07/2011 Resolución lista provisional de admitidos e excluídos - reclamacións ata 2 de agosto 2011
 • Anexo I - Lista provisional alfabética
 • Anexo I - Lista provisional por praza
 • Anexo II - Actas e criterios de valoración de C01 a C10
 • Anexo II - Actas e criterios de valoración de H03 a H12
 • Anexo II - Actas e criterios de valoración de T01 a T17
 • Anexo II - Actas e criterios de valoración de X01 a X05
 • Anexo II - Actas e criterios de valoración de X07 a X13
 • 29/08/2011 Resolución lista definitiva de admitidos e excluídos
 • Anexo I - Lista definitiva alfabética
 • Anexo II - Lista definitiva por praza
 • Anexo III - Documentación non incorporada
 • 1 - Proposta de persoas candidatas aptas de 12-09-2011 (vexa aquí as referencias). Reclamacións ata o 19 de setembro, inclusive.
 • 1- Anexo da proposta de persoas candidatas de 12-09-2011
 • 2 - Proposta de persoas candidatas aptas de 19-09-2011 (vexa aquí as referencias). Reclamacións ata o 26 de setembro, inclusive.
 • 2- Anexo da proposta de persoas candidatas de 19-09-2011
 • 3 - Proposta de persoas candidatas aptas de 22-09-2011 (vexa aquí as referencias). Reclamacións ata o 28 de setembro, inclusive.
 • 3- Anexo da proposta de persoas candidatas de 22-09-2011_referencias C07 a H04
 • 3- Anexo da proposta de persoas candidatas de 22-09-2011_referencia H05
 • 3- Anexo da proposta de persoas candidatas de 22-09-2011_referencias H10 A H12
 • 3- Anexo da proposta de persoas candidatas de 22-09-2011_referencias T01 a T03
 • 3- Anexo da proposta de persoas candidatas de 22-09-2011_referencias X01 a X13
 • 4 - Proposta de persoas candidatas aptas de 29-09-2011 (vexa aquí as referencias). Reclamacións ata o 5 de outubro, inclusive.
 • 4- Anexo da proposta de persoas candidatas de 29-09-2011
 • 25/10/2011 ANUNCIO de prazas reclamadas e devolución de documentacion
 • Modelo solicitude DEVOLUCIÓN documentación (prazo ata 25 xaneiro 2012 para prazas non reclamadas)
 • 29/12/2011 Nova proposta de persoas candidatas aptas de referencias reclamadas - reclamacións ata 4 xaneiro 2012
Observacións

O prazo de presentación de solicitudes é de dez días naturais contados dende o día seguinte ao da publicación do anuncio da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

O prazo de presentanción de solicitudes remata o 11 de xullo de 2011

Vexa aquí a normativa reguladora do profesorado de substitución aprobado en Consello de Goberno do 10/05/2011

 

L102

Fase do proceso
 • 26/11/2010 Convocatoria
 • anexo I - baremo
 • anexo II - relación de prazas
 • anexo III - modelo solicitude (o prazo comeza o 2 decembro e remata o 13 decembro)
 • anexo IV - modelo curriculum
 • anexo V - modelo declaración para persoas desempregadas
 • 01/12/2010 Anuncio D.O.G. segundo concurso profesorado
 • 21/12/2010 Anuncio publicación listas provisionais - Cadro causas de exclusión
 • 23/12/2010 Resolución lista provisional (Reclamacións ata o 3 de xaneiro de 2011)
 • Lista provisional alfabética
 • Lista provisional por praza
 • Actas e criterios de valoración
 • 14/01/2011 Lista definitiva de admitidos e excluidos
 • 04/02/2011 Proposta de persoas candidatas aptas. Reclamacións ata o 10 febreiro 2011
 • 08/03/2011 Anuncio de PRAZAS RECLAMADAS e DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
 • 23/03/2011 NOVA proposta Lista de persoas candidatas aptas L102-X07-230-CI-01 - reclamacións ata 29 de marzo 2011
Observacións

O prazo de presentación de solicitude é de dez días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia. O prazo remata o 13 decembro 2010

 

L101

Fase do proceso
 • Convocatoria
 • Anexo I - Baremo
 • Anexo II - Relación de prazas
 • Anexo III - Solicitude (prazo ata o 14 xuño 2010)
 • Anexo IV - Modelo de currículo
 • Anexo V - Modelo declaración desempregado/s
 • Anuncio de publicación de listas provisionais - Cadro causas de exclusión
 • Resolución lista provisional - reclamacións ata o 1 xullo 2010
 • 05/07/2010 R.R. corrección erros lista provisional
 • Lista provisional alfabética
 • Lista provisional por praza
 • Actas e criterios CEA C01 a C05
 • Actas e criterios CEA H03-H04-H05
 • Actas e criterios CEA H07 a H12
 • Actas e criterios CEA T01 a T17
 • Actas e criterios CEA X01 a X03
 • Actas e criterios CEA X07 a X13
 • 13/07/2010 Resolución publicación lista definitiva
 • Lista definitiva alfabética - anexo I
 • Lista definitiva por praza - anexo II
 • Documentación non incorporada - anexo III
 • ACORDOS de adxudicación de CANDIDATOS APTOS
 • 03/08/2010 R.R. Corrección anexos RR provisional do 25 de xuño
 • 04/08/2010 Convocatoria praza L101-C01-413-CI-02 - (anuncio DOG 10/08/2010)
 • Anexo I - Baremo
 • Anexo II - praza
 • Anexo III - Solicitude (o prazo remata o 20 de agosto 2010)
 • Anexo IV - Modelo de currículo
 • Anexo V - Modelo declaración desempregado/s
 • 10/08/2010 Anuncio DOG _Convocatoria praza L101-C01-413-CI-02
 • 12/08/2010 Resolución reitoral pola que se corrixen puntuacións
 • 08/09/2010 R.R. pola que se aproba a lista definitiva da RR. do 3 de agosto de 2010
 • 09/09/2010 Lista provisional praza L101-C01-413-CI-02 - reclamacións ata 15 setembro 2010
 • 16/09/2010 Lista definitiva praza L101-C01-413-CI-02
 • Anuncio de prazas RECLAMADAS e prazo para DEVOLUCIÓN DOCUMENTACIÓN
 • 07/10/2010 Acordo de adxudicación praza L101-C01-413-CI-02 - reclamacións ata o 14/10/2010
 • 07/02/2011 Nova proposta candidatos aptos lista L101-H03-370-CI-01 - reclamacións ata o 14 febreiro 2011
 
 
Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal